Numex AB säljer produkter och tekniska lösningar till nordisk industri

 

Vi är leverantörer av ett antal mjuk- och hårdvaror för den tillverkande industrin, vilket innebär att vi implementerar, utbildar och ger support för dessa produkter.  De olika produkterna finns beskrivet under fliken ”Produkter”.

Senaste nytt