Om Oss Slider (widget)

Vi utvecklar den tillverkande industrin genom att erbjuda, sälja, utbilda, implementera och ge support av tekniska lösningar och produkter till företag och offentliga verksamheter i de nordiska länderna.

Vi verkar inom materialval, konstruktion, processoptimeringar, simuleringar, optiska mätmetoder, 3D skanning och innovativa tillverkningsmetoder. Vi utför naturligtvis avancerade konsulttjänster inom dessa områden men verkar även inom projektledning, affärsutveckling och forskningsfinansiering.