Magnetpuls system

Med enbart magnetiska fält är det möjligt att svetsa, forma, stansa och foga samman olika typer av metalliska material. Det är även möjligt att skapa krymppassning mellan metalliska material och polymera kompositer. Vi kan leverera nyckelfärdiga system eller utföra lågvolyms produktion åt er. Vi samarbetar  med det största och ledande bolaget inom området , Bmax, från Toulouse i Frankrike.

  • Introduktion till magnetpuls processer
  • Applikationer och processer
  • Typ av produktionssystem
  • Lego produktion, leasing eller inköp av system