För att kvalitetssäkra plåtformnings processer och att kontrollera under produktion att inte formverktygen slits så att den acceptabla tjockleken av detaljen understiger ett visst fördefinierat värde behöver man mäta förtunningen kontinuerligt vid fördefinierade intervall.

Detsamma gäller när man skall analysera formbarheten och duktiliteten av ett plåtmaterial genom enaxliga dragprov eller genom framtagning av formgränskurvor. Genom att mäta förändringen av ett etsat rutnät på plåten så kan man analysera hur formbart materialet är. Detta används ofta som teknik vid olika laboratorier för att utvärdera materialets formbarhet. 

Vi har system för både produktionskontroll av formade plåtkomponenter som materialprovning av plåtmaterial. 

  • Autogrid com-smart – Ett mätsystem för kvalitetssäkring i produktionen av pressade plåtkomponeter
  • Autogrid in-process – Ett system som används för analys av ett plåtmaterials formbarhet