Töjningsmätning har blivit ett värdefullt verktyg för att övervaka och kontrollera djupdragning och pressning av plåtkomponenter. Exempelvis har de flesta bilföretagen runt om i världen har standardiserat regelbunden töjningsanalys som en integrerad del av deras kvalitetssäkringssystem.

Mätning av töjningar används bland annat för att mäta förtunningar regelbundet under produktionen och på sätt skapa sig en uppfattning av förslitningen av formverktygen. Ifall förtunningarna ökar så bör man se över verktygens slitage och ifall man använder smörjmedel att se över ifall det finns problem inom det tribologiska systemet. Det är även möjligt att jämföra de uppmätta töjningarna mot formgränskurvan av plåtmaterialet och på så sätt skaffa sig en uppfattning om hur nära sprickbildning i plåten man är efter formningen. Ligger man väldigt nära formgränskurvan så är risken stor att man kommer få problem med både midje- och sprickbildning i en nära framtid.

Mätresultaten kan även användas för att kalibrera plåtformnings simuleringar genom att jämföra de fysiskt uppmätta töjningarna och förtunningarna mot de simulerade resultaten.

AutoGrid® Comsmart systemet är portabelt och utformat för att det skall så enkelt som möjligt för operatören att direkt på verkstadsgolvet kunna mäta töjningar och förtunningar av pressade plåtkomponenter.

Praktiskt behöver man först skapa ett rutmönster på plåten innan den deformeras och det mest effektiva sättet är att skapa mönstret med elektrokemisk etsning. Mer information om elektrokemiskt system och tillvägagångssätt finner ni under produkten Östling EU Classic 500. Efter att den etsade plåten formats  så mäter man det deformerade mönstret med det portabla Comsmart systemet. Nästa steg är att överföra mätningarna till en bärbar dator, antingen trådlöst eller med kabel, och mjukvaran för  Comsmart systemet tar emot mätningarna och visuellt visar upp resultaten på dataskärmen. Dessa resultat kan antingen analyseras direkt i den medföljande mjukvaran eller exporteras till den externa mjukvaran Open-Form för att jämföras mot simulerade resultat från Autoform, Pam-Stamp eller Ls-Dyna.

Nedan finns det ett par videofilmer som visar processen samt namn på dokument som kan begäras ut från oss. Skicka bara ett e-mail eller gå genom kontaktformuläret och begär de önskade dokumenten så skickar vi över det till er. 

Dokument:

  • DNr_001_VACS-1  (Detaljerad beskrivning av arbetsgången för comsmart systemet, Engelsk)
  • DNr_002_VACS-2 (Tekniska specifikationer av comsmart systemet, Engelsk)

Dokument beställs genom e-post (info@numex.se) eller från kontaktformuläret. Glöm ej att nämna dokumentnumret. 

Video: Töjningsmätning med Comsmart systemet

Video: Etsning av tunnplåt innan deformationsmätning