[rev_slider Inprocess]

För att analysera ett plåtmaterials mekaniska egenskaper genom enaxliga dragprov samt formbarheten genom framtagning av formgränskurvor så är ett vanligt sätt att man etsar ett rutmönster på plåten som sedan deformeras och simultant mäter man deformationen med Autogrids in-process system.

Det mest effektiva sättet är att skapa ett rutmönster är med elektrokemisk etsning. Mer information om elektrokemiskt system och tillvägagångssätt finner ni under produkten Östling EU Classic 500.

Arbetsgången för att analysera ett plåtmaterials egenskaper med Autogrid In-Process systemet finns beskrivet i dokumentet nedan. Skicka bara ett e-mail eller gå genom kontaktformuläret och begär de önskade dokumenten så skickar vi över det till er. 

Dokument:

  • DNr_003_VAIP-1  (Exempel på testsystem samt analyser, Engelska)
  • Dnr_004_VAIP-2 (Referenser )
  • Dnr_005_VAIP-3 (Den tekniska specifikationen, Engelska)
  • DNr_006-VAIP-4 (Diskussion om framtagning av formgränskurvan, Engelsk) 
  • DNr_007-VAIP-5 (AUTOMATIC FLC-VALUE DETERMINATION FROM 4D STRAIN DATA, Engelsk) 

Dokument beställs genom e-post (info@numex.se) eller från kontaktformuläret. Glöm ej att nämna dokumentnumret. 

Video: Test i en Erichsen provmaskin för att ta fram en formgränskurva för materialet

Video: Exempel på töjningsbild under framtagning av FGK