Simuleringsprogram för stål och komponenttillverkning

För att förbättra kvaliteten på formverktyg och produkter samt minska kostnaderna vid produktion så är vi hängivna av simuleringsbaserad konstruktion. Det finns många studier gjorda som visar att producenter som använder simulering i deras utvecklingsprocesser förbättrar förutsättningarna att överleva i den allt hårdare konkurrensen genom att man får robustare produktion, bättre kvalitet och större komplexitet av de färdiga produkterna. 

Vi har fokuserat mot simuleringsverktyg för göt- och stränggjutning av stål samt formning och härdning av komponenter i metall. Specifik information om varje produkt ges under varje rubrik nedan.


Thercast – Simuleringsverktyg för analyser av göt- och stränggjutning av metaller ⇒ 


Forge NxT – Simuleringsverktyg för analyser av formning av metaller ⇒


Coldform – Simuleringsverktyg analyser av kallpressning av metaller ⇒