Forge NXT är ett verktyg från Transvalor som används för att analysera de flesta typer av formnings- och värmebehandlingsprocesser av metaller. Med detta verktyg kan man exempelvis prediktera och optimera verktygsutformning, sprickbildning, utmattning av verktygen, verktygsförslitning, belastning av pressen, materialåtgång, korntillväxt, fasomvandlingar, mikrohårdhet. CAE produkten är mycket användarvänligt men med möjligheten att även skapa sina egna process- och materialmodeller. Det medföljer en databas av ett antal olika material men det är även möjligt att skapa egna TTT diagram från antingen CCT diagram eller analytiskt genom en direkt koppling till JMatPro från Sente Software Ltd.  JMatPro är en produkt som som beräknar ett brett spektrum av materialegenskaper för metalliska legeringar som används i industriell praxis från rums- upp till smälttemperatur.

I Forge NXT finns det moduler och processer som gör att man kan analysera produktionsprocessen, reducera kostnaderna genom rätt verktygsdesign, optimera och minimera materialåtgång och energiförbrukning, samt förbättra flödet och egenskaperna. Exempelvis finns det akademiska och industriella exempel på hur Forge har använts inom:

 • Kall- och varmsmide av alla olika varianter
 • Tråddragning
 • Extrudering
 • Valsning
 • Ringvalsning inkluderat parameter optimering
 • Kalla och varma plåtformningsprocesser
 • Hydroformning
 • Mekanisk fogning
  • Stansnitning
  • Stuknitning
 • Stansning och klippning
 • Verktygsbelastningar, slitage och prediktering av utmattning
 • Verktygstemperaturer
 • Optimering av kylkanaler i formverktyg för varmformning
 • Process optimering (DOE) inkluderat koppling till CAD modeller för automatisk omkonstruktion av verktygsytor
 • Induktionsvärmning med efterföljande härdningsprocesser
 • Värmebehandling och härdning
  • Sätthärdning / Uppkolning
  • Avkolning
  • Nitrering
  • Karbonitrering
  • Släckhärdning
  • Anlöpning
  • Väteutdrivning
  • Restspänningar
  • 3D geometri förändringar efter härdning
  • Fasomvandlingar och mikrostrukturer efter härdning
  • Mikrohårdhet (Vickers) efter härdning – Från ytan och genom komponenten
  • Prediktera kornstorlek efter deformation samt efterföljande härdningsprocess
 • Multigrid teknologi
 • Dual mesh teknologi
 • Anisotropic Adaptative Meshing
 • Generalized ALE formulering

De simulerade resultaten från Thercast kan överföras till Forge NXT för att kunna simulera hela processen vid ståltillverkning (dvs initialt göt- eller strängjutning plus efterföljande värmebehandling plus efterföljande sänk- eller friformsmide samt den slutliga värmebehandlingen).

Vilebrequin, Imatra Kilstaring_rollingMOYEU.1Vilebrequin1Von Mises