Thercast är en produkt från Transvalor för att primärt simulera göt- och stränggjutning av metaller. Detta verktyg kan användas för att analysera exempelvis följande

 • Turbulens
 • Stelning och skalbildning
 • Spänningar och restspänningar i både göt som gjutformar
 • Porositet
 • Centrumdefekter
 • Makrosegringar
 • Luftfickor
 • Töjningar och flytningar
 • Optimera och definiera kylprocesser
 • Testa nya legeringar (egna materialdata eller kopplade data från JMatPro)
 • Tiden när götet kan tas ut ur formen (Götgjutning)
 • Efterföljande värmebehandling av göt
 • Sluttillståndet av analysen (geometri, porer, restspänningar, kornrtillväxt, makrosegringar och så vidare) kan sedan överföras till programvaran FORGE för efterföljande smidesanalyser

Ifall ni är intresserade av mer detaljerad information, beräkningshjälp, utbildas på produkten, testa simuleringsverktyget eller att antingen hyra eller köpa programvaran så hör av er till oss!


Mer info om simulering av götgjutning finns på Transvalors websida

Götgjutning på Transvalors websida

Det finns även mer viss info på denna pdf  THERCAST_Ingot_Casting


Mer info om simulering av stränggjutningfinns på Transvalors websida

Stränggjutning på Transvalors websida

Det finns även mer viss info på denna pdf THERCAST_Continuous_Casting


En hel del information finna även på FAQ sidan på Transvalor web

THERCAST FAQ